Sananvapausneuvosto

Sananvapausneuvosto (SVN) on Toimittajaliiton perustama elin, jonka tehtävänä on tutkia journalistin ohjeiden noudattamista mediassa ja puolustaa suomalaisten sananvapauteen liittyviä oikeuksia. SVN:ään kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja 9 varajäsentä. SVN:n jäsenet edustavat lukijoita ja heidät on valinnut Toimittajaliiton hallitus. SVN ei ole tuomioistuin.

MITEN SVN TOIMII?

SVN käsittelee kanteluita. Kantelun voi tehdä kuka tahansa, jonka mielestä mediassa on loukattu journalistin ohjeita. Neuvosto pyytää kantelun kohteelta vastineen ennen ratkaisua, joka voi olla yksimielinen tai äänestysratkaisu. Jos journalistin ohjeita on neuvoston enemmistön mielestä loukattu, kantelun kohteelle annetaan huomautus, joka pyydetään julkaisemaan. SVN julkaisee kaikki päätökset myös netissä. Kantelumenettely on maksuton. SVN voi myös ottaa kantaa tärkeisiin sananvapautta koskeviin asioihin.

HALUATKO JÄSENEKSI?

Mikäli olet kiinnostunut liittymään Sananvapausneuvoston jäseneksi, lähetä hakemuksesi oheisella lomakkeella.