Toimittajaliitto selvittää välikohtausta Kansallisarkistossa

SUOMALAISTA ENNAKKOSENSUURIA KÄYTÄNNÖSSÄ: Kansallisarkiston johtaja Juhani Tikkanen (kumartuneena) esittää Reformistudion päätoimittaja Panu Huuhtaselle perustuslain vastaisen määräyksen keskeyttää tiedonvälitys julkisessa tilassa, perusteena dosentti Oula Silvennoisen (taustalla seisomassa, harmaa solmio) ja pääjohtaja Jussi Nuortevan (taustalla istumassa, keltainen solmio) tekijänoikeusvaateeseen perustuva ennakkosensuurivaatimus. Vasemmalla Avarnin vartija, joka poisti Huuhtasen laittomasti tilaisuudesta. Todellisuudessa Huuhtasella oli perustuslain 12 § sallima oikeus välittää tietoa ennalta estämättä. Mahdollisen tekijänoikeusvaatimuksen saa esittää vasta jälkikäteen. Kuva: Tiina Keskimäki / Reformistudio.

Kansallisarkistossa eilen järjestetyssä julkisessa tieteellisessä seminaarissa tapahtui välikohtaus, jossa Toimittajaliiton jäsen päätoimittaja Panu Huuhtanen poistettiin voimaa käyttämällä tilaisuudesta. Toimittajaliiton tietojen mukaan yksi tilaisuuden esitelmöitsijä, Oula Silvennoinen (vihr), oli kieltänyt oman esitelmänsä tallentamisen ja levittämisen tekijänoikeuksien perusteella. Sen sijaan kaiken muun tilaisuudessa puhutun ja kerrotun on saanut tallentaa ja jakaa.

Toimittajaliitto katsoo, että Kansallisarkisto on loukannut sananvapautta. Suomen perustuslain 12 § mukaan kaikilla on mm. oikeus välittää tietoa kenenkään ennalta estämättä. Näin ollen Kansallisarkiston toiminnassa kysymys on ollut perustuslain vastaisesta ennakkosensuurista. Tekijänoikeudet eivät ole sellainen oikeus, jota voitaisiin käyttää ennakkosensuurin ajamiseen. Sen sijaan tekijänoikeusvaatimuksia voi esittää jälkikäteen.

Lisäksi Toimittajaliitto katsoo, että Kansallisarkiston toiminta loukkaa tieteen julkisuusperiaatetta, jonka mukaan kaiken tieteellisen tiedon tulee olla julkisen arvioinnin kohteena. Kyseisessä tapauksessa Kansallisarkisto oli järjestänyt julkisen tieteellisen seminaarin, johon oli vapaa pääsy. Huuhtanen ei aiheuttanut mitään häiriötä tilaisuudessa.

Toimittajaliitto suosittelee, että vastaavissa tilanteissa oikeudettoman ennakkosensuurivaatimuksen tullessa eteen, liiton jäsenet soittavat välittömästi hätänumeroon 112, ilmoittavat olevansa Toimittajaliiton jäseniä ja joutuneensa perustuslain vastaisen ennakkosensuurin kohteeksi voimankäytön uhalla. Lisäksi Toimittajaliiton jäseniä suositellaan ottamaan vastaaviin tilaisuuksin mukaan printti Suomen perustuslaista ja osoittamaan siitä oikeudettomien vaatimusten esittäjille asianomaiset kohdat.

Toimittajaliitto puolustaa jäsentensä oikeuksia ja pyrkii parantamaan heidän oikeudellista ja taloudellista asemaansa. Voit hakea Toimittajaliiton jäseneksi täällä.

Kommentit